Op ‘De Vlieger’ werken we met een ritmisch weekplan.
De vier basisactiviteiten, gesprek, spel, werk en viering wisselen elkaar zo goed mogelijk af gedurende de dag en de week. We streven daarbij naar een evenwichtige verdeling van inspanning en ontspanning. Hier ontstaat een herkenbare regelmaat en structuur waarin kinderen zich thuis voelen.

1. Gesprek

Petersen vindt 'gesprek' de belangrijkste van de basisactiviteiten. We praten met elkaar, over gevoelens, indrukken, gedachten en ervaringen.
Als we met elkaar praten zitten we in de kring. Dan kunnen we elkaar goed zien en zijn we meer betrokken bij wat besproken wordt.
We kennen verschillende soorten kringen, zoals de vertelkring, de leeskring, de verhalenkring, de gesprekskring, de spreekbeurtkring en de kringen waarin zaken worden besproken die in de groep extra aandacht verdienen.
Daarnaast kunnen ook kringen gemaakt worden voor het nemen van beslissingen, waarbij ieders mening en stem even belangrijk is.
Overigens vindt 'gesprek' natuurlijk niet alleen in de kring plaats. Ook overleg en hulp tussen kinderen onderling, en tussen kind(eren) en leerkracht, of een gesprekje naar aanleiding van een opdracht hoort onder de basisactiviteit 'gesprek'.

2. Spel

Spel is zeer belangrijk voor een evenwichtige emotionele ontwikkeling. Door het spel vindt een kind mogelijkheden om de indrukken en gevoelens die het heeft opgedaan, te verwerken. Het kan zijn angsten en boosheid kwijt, het kan zijn plezier en blijdschap uiten.
Het spel is eveneens van belang voor de sociale ontwikkeling. Door het spel kunnen kinderen zichzelf en elkaar leren kennen en accepteren. Ze leren rekening te houden met elkaar, teleurstellingen te verdragen, enzovoort.
Het spel kent vele vormen. We kunnen onderscheid maken tussen vrij, begeleid en geleid spel. De rol van de groepsleider hierbij is steeds verschillend. Een flexibele houding van de groepsleiders vormt een belangrijke factor in de ontwikkeling van spel in de school. Als van de kinderen spel verwacht wordt, dan zal de groepsleider in zijn voorbeeldfunctie ook zelf moeten kunnen spelen!

3. Werk

Uit het gesprek vloeit vaak werk voort, waarbij vragen die in een kringgesprek naar voren komen door een kind of werkgroep opgezocht en beantwoord kunnen worden.
Bij het groepswerk werken de kinderen in de stamgroep. Dit deel van het werk wordt een 'blokuur' genoemd, vaak een taalblokuur of rekenblokuur. In de onderbouw wordt alleen of in kleine groepjes gewerkt.
Vanaf de middenbouw vinden tal van activiteiten plaats. In de middelste stamgroep worden bij het werken voornamelijk de basistechnieken en vaardigheden aangeleerd.

4. Viering

Elke maandagmorgen om 9.00 uur wordt met de hele school de week geopend met een presentatie van een van onze stamgroepen. De jarigen van die week komen op het podium en de hele school zingt hen toe. Wij nodigen u van harte uit, deze weekopening eens bij te wonen.
Vieringen zijn een wezenlijk onderdeel in onze schoolgemeenschap. Het is een kenmerk van het dagelijkse leven. Het is een ritme en komt steeds terug op zowel vaste tijden als geheel onverwachts. Vieringen zijn niet alleen feesten, maar ook momenten om stil te staan bij wat kinderen meemaken. Bij vieringen gaat het om het samen delen van ervaringen en emoties. Maar kinderen leren ook iets te laten zien: op het podium staan en iets presenteren.

Jenaplanschool De Vlieger
Adres: Kleine Steeg 8
Plaats: 6131 KJ Sittard
Telefoon: 046 - 45 26 667
Fax: 046 - 45 29 567
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.