Visie heeft te maken met beelden en verwachtingen van de toekomst. Bij het beschrijven van onze visie houden wij rekening met drie aspecten. Deze aspecten zijn:
a. Omgevingsfactoren.
b. Onze gedroomde positie.
c. De manier waarop we onze dromen denken te verwezenlijken.

Wij zijn een Jenaplanschool, met de volgende uitgangspunten:
• Wij gaan uit van het unieke van ieder kind. Goed onderwijs houdt volgens ons in dat we verschillen tussen kinderen accepteren. We gebruiken die verschillen om kinderen van elkaar te laten leren. Vandaar dat we met stamgroepen werken, waarin kinderen van diverse leeftijden bij elkaar in de groep zitten. Om de ontwikkelingen van kinderen goed te kunnen volgen hanteren wij een algemeen aanvaard leerlingvolgsysteem.
• Wij hanteren in ons dagelijks handelen de vier basisvormen spel, werk, gesprek en viering. Niet alleen werk, maar ook spel, samen iets vieren en gesprek dragen bij aan de vorming van kinderen. Deze vormen zijn op een ritmische wijze in het lesrooster opgenomen.
• Wij vinden dat wereldoriëntatie een centrale plaats in ons onderwijs moet innemen; Wereldoriëntatie wordt vormgegeven met als basis ervaren, ontdekken en onderzoeken. Wij geven dit vorm door middel van school- en bouwprojecten.
• Wij vinden het belangrijk de ouders bij de school te betrekken. We stimuleren ouders te ondersteunen en mee te denken in het totale schoolgebeuren.
• We zien de school als onderdeel van de maatschappij. Wij vinden het belangrijk op de hoogte te blijven van maatschappelijke ontwikkelingen. We vinden het belangrijk dat mensen een positief kritische houding ontwikkelen ten aanzien van de maatschappelijke ontwikkelingen teneinde zo een actieve bijdrage te kunnen leveren aan het maatschappelijke gebeuren.
• We hechten veel waarde aan een positief schoolklimaat. De basishouding van iedereen die bij school betrokken is dient te getuigen van respect en acceptatie. We zijn een leef en werkgemeenschap binnen een maatschappij, waarbij heldere omgangsregels bovenstaande basishouding dienen te borgen.

Jenaplanschool De Vlieger
Adres: Kleine Steeg 8
Plaats: 6131 KJ Sittard
Telefoon: 046 - 45 26 667
Fax: 046 - 45 29 567
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.