Home Jenaplan Jenaplanessenties

Basisprincipes/essenties

Ondernemen

‘jouw initiatief is welkom’

+ initiatief nemen, zaken aan de orde stellen, met voorstellen komen

+ uitproberen, origineel kiezen

+ kwaliteiten effectief inzetten

+ ambities tonen, er in geloven, doorzetten

+ doelbewust handelen

+ informatiebronnen aanboren

Plannen

‘durf te dromen’

+ weten hoe een periode (les, dag, week) is opgebouwd

+ kunnen vertellen wat er van je verwacht wordt

+ spullen snel en goed verzamelen

+ dingen in de goede volgorde doen

+ eigen leerdoelen kunnen bepalen

+ een dag kunnen plannen

+ een langere periode zelfverantwoordelijk plannen

Samenwerken

‘samen kunnen we meer’

+ delen met anderen

+ aandachtig luisteren en verschil van mening respecteren

+ sociaal bewust zijn

+ aanwijzingen volgen en geven

+ aanbieden anderen te helpen

+ respect voor school- en groepsregels

Creëren

‘alles is mogelijk’

+ onderzoeken, dingen uit elkaar halen

+ alles willen weten, vragen stellen

+ snel originele ideeën hebben, niet tevreden met gewoon doorzetten

+ het beste uit jezelf halen

+ makkelijk overschakelen naar ander gezichtspunt

+ makkelijk voortborduren op ideeën van anderen

Presenteren

‘laat zien wie je bent’

+ durf, originaliteit en passie tonen

+ natuurlijke authentieke houding

+ contact met de toehoorders- centrale plek

+ gebruik van(grote) gebaren

+ goede articulatie, stemvolume, spreektempo, dynamiek

+ goed taalgebruik

+ goede verzorging

Reflecteren

‘wat is jouw wens, waar word jij blij van?’

+ laten zien wat er geleerd is

+ feedback vragen en geven (tips en tops)

+ vertellen hoe het anders had gekund

+ aanpak evalueren en consequenties aan verbinden

+ werk nakijken, beoordelen en gevolgen trekken

+ beargumenteren waarom je doet wat je doet

+ portfolio’s samenstellen, eigen ontwikkeling presenteren.

Verantwoorden

‘hoe vind je het effect van wat je gedaan hebt?’

+ kunnen vertellen waarom je wat hebt gedaan

+ spullen opruimen

+ voor jezelf en voor anderen zorgen

+ zelf om uitleg vragen

+ willen meepraten en beslissen

+ consequenties overzien van handelen

+ initiatieven nemen om dingen te verbeteren

Zorgen voor

‘wij helpen elkaar’

+ zorgen voor jezelf

+ zorgen voor anderen

+ zorg hebben voor materialen waar je gebruik van maakt in de school

+ binnen m.n. de tafelgroep hulp bieden

+ het op orde houden van eigen werkplek, die van de tafelgroep, de schoolwoonkamer, werkruimtes van de school en van de directe schoolomgeving

+ zorgen voor planten en dieren

Communiceren

‘jouw mening telt’

+ actief luisteren

+ nadruk leggen op dialoog en niet op discussie/tweerichtingsverkeer

+ je voor de ander openstellen

+ leren van verdraagzaamheid: geduld

+ gedachten onder woorden leren brengen zodat anderen die begrijpen

+ ontwikkelen van een goed zelfbeeld

+ kritisch leren staan t.o.v. verstrekte informatie

+ kunnen genieten van wat anderen inbrengen

Respecteren

‘zijn wie je bent’

+ rekening leren houden met gevoelens van anderen: inclusief leren denken/ empathie

+ terughoudend leren zijn met oordelen

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details