Home Schoolinfo Gezonde school

Gezonde school en voedingsbeleid

Onze school wil graag een bijdrage leveren aan een gezond voedingspatroon voor onze leerlingen. Middels voorlichting, educatie en -indien mogelijk- de hulp en medewerking van ouders/verzorgers willen we zorgen dat onze leerlingen op verantwoorde wijze bewust worden van en leren omgaan met gezonde voeding. Om dit doel te bereiken, adviseren we over de inhoud van boterhamtrommels, stimuleren we het eten van groente en/of fruit en het drinken van water. Op onze school trakteren de leerlingen niet bij hun verjaardag. Uiteraard wordt de jarige in de klas wel in het spreekwoordelijke zonnetje gezet om bewust stil te staan bij het nieuwe levensjaar. Er is altijd ruimte om binnen dit voedingsbeleid individuele afspraken te maken bij vieringen wanneer er sprake is van een allergie, dieet of (geloofs-)overtuiging. Ons volledige voedingsbeleid is terug te vinden bij de documenten op onze website.

Basisonderwijs schooljaar 2023-2024
 
Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg
 
Het is belangrijk dat álle kinderen en jongeren veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg steunt ouders en kinderen om dit te bereiken. Al vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van 18 jaar zetten wij alles op alles om gezondheidsproblemen te voorkomen. Daarom volgen wij tijdens verschillende gezondheidsonderzoeken de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ook nodigen we uw kind uit voor verschillende vaccinaties en zijn we het hele jaar door beschikbaar voor uw vragen over opgroeien, opvoeden of zorgen om uw kind. Samen bekijken we welke hulp passend is.
 
Gezondheidsonderzoek
Uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek rond de leeftijd van 5 jaar en 10 jaar. Net als in de eerdere onderzoeken die uw kind heeft gehad bij de jeugdgezondheidszorg,  kijken we ook nu naar groei, motoriek, spraak en sociaal-emotionele ontwikkeling. Door uw kind goed te volgen probeert de JGZ eventuele problemen op tijd op te sporen en te helpen voorkomen. Als blijkt dat uw kind extra hulp of zorg nodig heeft, kijken we samen wat daarvoor nodig is. We werken hierin nauw samen met de school en andere organisaties rondom de jeugd. De gezondheidsonderzoeken vinden plaats op een locatie van de JGZ in uw gemeente of op school.
 
Toegestaan tijdens schooluren
Het is toegestaan om tijdens schooluren aan het gezondheidsonderzoek deel te nemen. De JGZ heeft hierover afspraken met de school gemaakt.
 
Uw informatie is erg belangrijk
U als ouder/verzorger kent uw kind het beste. Om te weten of er dingen zijn waar we extra op moeten letten, vragen we u om van tevoren een vragenlijst in te vullen. Hierin komen allerlei gezondheidsaspecten aan bod. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle gegevens van u en uw kind.
 
Vaccinaties
·DTP/BMR-vaccinatie: In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee inentingen tegen DTP (difterie, tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen, rodehond). Hiervoor krijgt u een aparte oproep.
·HPV-vaccinatie: Jongens en meisjes krijgen in het jaar dat ze 10 jaar worden de HPV-vaccinatie tegen 6 vormen van kanker. Ben je ouder dan 10 jaar en heb je nog geen HPV-vaccinatie gehad, dan kun je die alsnog krijgen. Neem dan contact op met de JGZ.
·Meningokokken ACWY-vaccinatie: Jongens en meisjes krijgen in het jaar dat ze 14 worden, een vaccinatie tegen meningokokken, typen A, C, W en Y aangeboden. Ben je tussen 15 en 18 jaar en heb je nog geen vaccinatie gehad, dan kun je die alsnog krijgen. Neem dan contact op met de JGZ.
 
Meer informatie vindt u op www.rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten
 
 
 
MijnKinddossier
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg werkt met MijnKinddossier. Dit is een online ouderportaal waarmee u zicht hebt op de zorg van uw kind bij JGZ.
In MijnKinddossier kunt u als ouder op elk gewenst moment:
·        Groeidiagrammen en het vaccinatieschema inzien
·        Het door JGZ gegeven advies nalezen
·        Betrouwbare opvoedinformatie lezen
·        De mijlpalen van uw kind bijhouden in een persoonlijk dagboekje
·        Ook kunt u herinneringen van afspraken per sms krijgen.
 
Vragen of meer informatie?
Heeft u vragen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind? Is er sprake van leerproblemen of andere problemen? Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met het Team JGZ. We bekijken samen met u wat we eraan kunnen doen. Naast telefonisch contact of per mail kunt u ook de informatie op onze website raadplegen via www.ggdzl.nl of jongeren kunnen digitaal vragen stellen via www.jouwggd.nl.
 
Bent u een ouder met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar zonder vaste verblijfplaats? Ook dan kunt u altijd gebruik maken van de Jeugdgezondheidzorg. U kunt bij ons altijd terecht voor o.a. vragen over opgroeien en opvoeden, vaccinatie en het periodieke lichamelijk onderzoek. Indien uw kind ziek is dient u hiervoor contact op te nemen met de huisarts.
 
Contact
Team JGZ Westelijke Mijnstreek Noord
E: infojgz.westelijkemijnstreek@ggdzl.nl
T:    088 – 880 5044
www.ggdzl.nl 
 

 

 
 

Uw kind aanmelden?

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details