Home Schoolinfo Omgaan met elkaar

Omgaan met elkaar

Onze kinderen spelen en leren samen, maar groeien ook samen op. Dit gebeurt op een respectvolle wijze, waarin we open staan voor gelijkenissen en verschillen. We gaan met zorg en zorgvuldigheid om met leerlingen, ouders, elkaar, partners en partijen. We houden rekening met ieders belangen, bieden ruimte en hebben begrip voor ieders eigenheid. Een respectvolle omgang met onze directe omgeving en de gehele wereld waarin we leven maakt daar onderdeel van uit. Wij hanteren hierbij naast onze jenaplanvisie de 10 gouden regels met onze leerlingen.

Hoewel de manier van onderwijzen aan onze school de leerlingen veel vrijheid laat en hun zelfstandigheid zoveel mogelijk bevordert, ontkomen we er niet aan om een aantal regels te hanteren. Vrijwel al deze regelingen hebben raakvlakken met de schoolveiligheid en zijn dus van belang voor het waarborgen van de fysieke en sociale veiligheid van medewerkers, leerlingen en andere bezoekers van de school. Op Jenaplanschool de Vlieger hanteren we een aantal algemene schoolregels, maar gelden er ook allerlei andere regelingen, protocollen en procedures die er samen voor zorgen dat we onze onderwijskundige visie op een zo goed én veilig mogelijke wijze ten uitvoer kunnen brengen.

Voor meer informatie betreffende onze schoolregels en veiligheid verwijzen wij naar ons veiligheidsplan en ons anti-pest protocol. Deze zijn te vinden onder het kopje documenten.

Uw kind aanmelden?

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details