Home Schoolinfo Nieuwe ouders

Nieuwe ouders

Ouders die overwegen hun kind aan te melden op onze school kunnen een afspraak maken met onze interim directrice Joyce Neelen. Tijdens een gesprek worden de ouders geïnformeerd over het jenaplanonderwijs en de visie van onze school. Zij worden tevens rondgeleid in het gebouw. Natuurlijk vragen wij alle ouders naar de motieven om hun kind(eren) aan te melden op onze school. Het is namelijk een goede zaak als ouders bewust kiezen voor onze school en haar jenaplanvisie. Daarnaast verwachten wij van ouders een actieve betrokkenheid bij de school.
Wanneer het kind al op een andere basisschool onderwijs heeft genoten, informeren wij altijd bij de oude basisschool of peuterspeelzaal naar de ontwikkeling en ondersteuningsbehoefte van het kind. In overleg met de ouders zal de aangemelde leerling een aantal dagdelen meedraaien binnen onze school.

Verder zijn er met betrekking tot plaatsing een aantal zaken van belang:
• De directeur zal altijd bekijken of een eventuele plaatsing mogelijk is op basis van het leerlingenaantal van de betreffende jaargroep.
• Wanneer de leerling extra ondersteuning nodig heeft op cognitief gebied of sociaal-emotioneel gebied, bepaalt de directeur na overleg met de intern begeleider en de teamleden of de aard en de mate van de ondersteuning die gegeven moet worden, verantwoord is binnen de zorgcapaciteit van de school.

Voor meer informatie verwijzen wij naar ons aannamebeleid (zie documenten).

Uw kind aanmelden?

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details