OV/MR

Iedere school heeft een verplichte medezeggenschapsraad (MR). De MR denkt mee, geeft advies dan wel instemming bij allerhande zaken betreffende de school. Denk daarbij aan zaken als verbeteringen in het onderwijs, zitting in benoemingsadviescommissie bij een directievacature, fuseren met een andere school, ons zorgplan en de schoolgids. In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van het team (de teamgeleding). De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar.

Als u een vraag, op- of aanmerking heeft kunt u die altijd contact opnemen met de voorzitter van de MR.

– Bibi Queis; voorzitter. Per mail te bereiken via: mr.abbsdevliegersittard@movare.nl

Wanneer uw kind is aangenomen op ‘De Vlieger’, bent u automatisch lid van de Oudervereniging ‘De Vlieger’ (OV). De OV vervult een aantal taken binnen school zoals het ondersteunen van het team bij het organiseren van vieringen (zoals bijvoorbeeld Sinterklaas). Daarnaast is de OV verantwoordelijk voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage).

Heeft u vragen of interesse om actief bestuurslid van de OV te worden, neem dan contact op met de voorzitter van de OV.

– Chris Willems; voorzitter. Per mail te bereiken via: jpsdevlieger.ov@gmail.com

Uw kind aanmelden?

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details