Home Jenaplan Onze missie

Onze missie

Onze jenaplanschool is een gemeenschap van kinderen, leerkrachten en ouders/verzorgers. Wij werken met twee jaargroepen binnen onze stamgroep, met veel aandacht voor het individuele kind. Binnen de stamgroep zijn de leerlingen soms jongste en soms oudste. Op deze manier kunnen de kinderen optimaal van én met elkaar leren. Kinderen zijn heel verschillend en wij zien dit als verrijkend.

Onze school is gericht op het leggen van een stevige basis die ontstaat door het schenken van aandacht aan de totale ontwikkeling van het kind. Het gaat dus niet alleen om kennis (taal, rekenen en wereldoriëntatie), maar ook om vaardigheden (gymnastiek, creativiteit en presentaties) en gedrag (omgaan met elkaar, emoties herkennen en opkomen voor jezelf). Daarbij geven wij leerlingen eigenaarschap door middel van het werken met een weekplan. Onder andere op deze wijze leren we kinderen eigen verantwoordelijkheid te nemen binnen een context waar ‘samen’ een belangrijke rol speelt.


Wij gunnen kinderen een optimale ontwikkeling waarbij ze lerend uitgroeien tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen.


Onze slogan is: Laat zien wie je bent!

Uw kind aanmelden?

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details