Home Jenaplan Oorsprong Jenaplan

Oorsprong Jenaplan

Het Jenaplanconcept is in de vorige eeuw ontwikkeld door de onderwijskundige Peter Petersen. Hij was als hoogleraar Pedagogiek verbonden aan de Universiteit van Jena (Duitsland) en legde daar de basis voor de onderwijsprincipes. In 1924 startte hij met een andere opzet van het onderwijs, waarbij kinderen in een naar leeftijd gemengde groep, stamgroep genoemd, onderwijs kregen. Deze onderwijsprincipes werden bekend onder de naam Jenaplan.
Een belangrijk uitgangspunt van het Jenaplanonderwijs is dat de kinderen leren omgaan met verschillen in eigenschappen, achtergronden en capaciteiten. Op deze manier leren de leerlingen op een respectvolle manier omgaan met jezelf (persoonsvorming), de anderen en de wereld om je heen. Het jenaplanconcept vormt daarbij het grondmodel waar binnen elke jenaplanschool zijn eigen keuzes maakt.

In het schooljaar 1986-1987 ging onze Jenaplanschool met een directeur en een team van leerkrachten daadwerkelijk van start.

Uw kind aanmelden?

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details