Home Jenaplan Onze visie

Onze visie

•    Wij zijn een Jenaplanschool, met de volgende uitgangspunten: Wij gaan uit van het unieke van ieder kind. Goed onderwijs houdt volgens ons in dat we verschillen tussen kinderen accepteren. Wij gebruiken die verschillen om kinderen van elkaar te laten leren en zich te laten ontwikkelen. Vandaar dat we met stamgroepen werken, waarin kinderen van diverse leeftijden bij elkaar in de groep zitten. Om de ontwikkelingen van kinderen goed te kunnen volgen hanteren wij een algemeen aanvaard leerlingvolgsysteem. 
•    Wij hanteren in ons dagelijks handelen de vier basisactiviteiten spel, werk, gesprek en viering. Niet alleen werk, maar ook spel, samen iets vieren en gesprek dragen bij aan de vorming van kinderen. Deze basisactiviteiten zijn op een ritmische wijze in het lesrooster opgenomen. 
•    Wij vinden dat wereldoriëntatie een centrale plaats in ons onderwijs moet innemen; wereldoriëntatie wordt vormgegeven met als basis ervaren, ontdekken en onderzoeken. Wij geven dit vorm door middel van school- en bouwprojecten. 
•    Wij zien de school als onderdeel van de maatschappij. Wij vinden het belangrijk op de hoogte te blijven van maatschappelijke ontwikkelingen. We vinden het belangrijk dat mensen een positief kritische houding ontwikkelen ten aanzien van de maatschappelijke ontwikkelingen teneinde zo een actieve bijdrage te kunnen leveren aan het maatschappelijke gebeuren. 
•    Wij hechten veel waarde aan een positief schoolklimaat. De basishouding van iedereen die 
bij school betrokken is dient te getuigen van respect en acceptatie. We zijn een leef- en werkgemeenschap binnen een maatschappij, waarbij heldere omgangsregels bovenstaande basishouding dienen te borgen.

Uw kind aanmelden?

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details