Kleine Steeg 8, 6131 KJ Sittard 046 - 45 26 667

Schooltijden


Maandag / dinsdag / donderdag / vrijdag

Begin

8.45

Pauze

10.15 - 10.30

Middagpauze

12.30 - 13.00

Einde

15.00

 

Woensdag

Begin

8.45

Pauze

10.15 - 10.30

Einde

12.45

Op woensdag heeft groep 1/2 de gehele dag vrij!

Wij hanteren bij ons op school een continue rooster. Dit houdt in dat de kinderen samen met hun juf of meester in de klas hun boterhammen eten. Daarna spelen de kinderen buiten onder toezicht van twee teamleden. Uiteraard zijn aan het overblijven geen extra kosten voor ouders verbonden.
 
Wij bieden geen voor- en naschoolse opvang op de eigen basisschool. Dit wordt geregeld in samenwerking met 'MIK BSO De rode loper', 'Sport en science BSO Eigenwijs' en 'BSO Bambini' .
Voor meer informatie verwijzen wij jullie naar de betreffende websites:

https://www.mik-kinderopvang.nl/locaties/buitenschoolse-opvang-de-rode-loper/

https://www.eigenwijs.com/

https://kinderopvangbambini.nl/

Mocht uw kind onverhoopt ziek zijn, meld dit dan vóór 9.00u bij school per telefoon: 0464526667.

Is het noodzakelijk om verlof aan te vragen, neem dan contact op met de directeur van de school.
Verlof kan door de directeur van de school alleen verleend worden onder specifieke voorwaarden. Meer informatie vind u in het document ‘leerplicht en verlofregeling’ (zie documenten). 
 

Uw kind aanmelden?

Neem contact met ons op.